Co to jest ITIL (Information Technology Infrastructure Library)?

Biblioteka infrastruktury informatycznej, czyli w skrócie ITIL, stosuje podejście Lifecycle w celu zapewnienia wskazówek dotyczących najlepszych praktyk w zakresie zarządzania usługami IT. Cykl życia usługi ITIL składa się z pięciu etapów: strategia serwisowa, projekt usługi, przejście usługi, eksploatacja usługi i ciągłe doskonalenie usługi. Faza strategii usług zawiera wskazówki dotyczące projektowania, opracowywania i wdrażania zarządzania usługami Czytaj dalej